Beko: Emeklilerin tüm hakları için Meclis Araştırması açılmalı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ekonomik krizden en çok etkilenen emeklilerin ekonomik, demokratik, siyasi ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, yakın dönemde ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamda ortaya çıkan süreçten en olumsuz etkilenenler arasında yer alan emeklilerin ekonomik, demokratik, siyasi ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını teklif etti.

Türkiye’de yapılan araştırmaların 14 milyon emeklinin büyük bir bölümünün açlık sınırı ya da altında ücret alırken; emekli maaşı alan yurttaşların yarısının ya bir işte çalıştığını ya da iş aradığını ortaya çıkardığını anımsatan İzmir Milletvekili Kani Beko, “Ülkemizde 2002’den bu yana çalışan veya iş arayan emeklilerin sayısı her geçen yıl artmış ve bugün 7 milyona ulaşmıştır. Asgari ücretin de altında maaş alan milyonlarca emekli kendilerini yeniden çalışmak zorunda hissetmektedir. Emeklilerin sadece yüzde 2’si ila 3’ü aldığı emekli aylığıyla geçinebilirken; geri kalan emekliler büyük zorluk yaşamakta ve ayakta kalma mücadelesi vermektedirler. Her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlar altında daha da ezilen emeklilerimizin maddi koşullarının iyileştirilmesi ve yaşamlarını kolaylaştırıcı düzenlemelerin ivedilikle uygulamaya konulması anayasal güvence altına alınmış olan sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLİ SORUMLULUKLARINDAN KAÇINMAMALI

İçinden geçtiğimiz süreçte Türkiye’de emeklilikten başlayarak sosyal hakları ve sosyal güvenlik sisteminin bütününü kapsayan gerçek, büyük ölçekli, köklü ve dezavantajlıları öncelikle gözeten bir reforma çok acil ihtiyaç olduğuna vurgu yapan CHP’li Beko, şu bilgileri paylaştı: “Yaşadığımız ağır ekonomik, siyasal ve toplumsal koşullar da göz önüne alındığında; Türkiye’de emeklilik yaşı ve koşulları da dahil, malullük, ölüm, analık, işsizlik vb. tüm dezavatajlı kesimlerin ve grupların yararına olacak şekilde işleyişin, yasal zeminin, uygulamaların, sorunların öncelikle gözden geçirilmesine ihtiyacına demokratik toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru olan sosyal hakların hayata geçirilmesi ve bu hakların kullanılabilir olduğu bir zeminin inşasına ihtiyaç vardır. Ülke gerçeklerine uygun, makul ve hakkaniyetli yeni ve demokratik bir zeminin inşa edilmesi için yapılması gerekenler ortaya konulmalıdır. İntibak yasası da dahil yasal mevzuattaki eksiklerin tespiti ve telafisinin altyapısı oluşturulmalıdır. Acil atılması gereken adımlarla, orta ve uzun vadeli planların kayıt altına alınması ve yurttaşlara demokratik süreçler bağlamında taahhütte bulunulması ihtiyacı açıklık ve demokrasi gereğidir. Milli egemenliğin ve demokrasinin tecelligahı TBMM bu öncelikli sorumluluğundan kaçınması daha fazla mümkün değildir. Yurttaşların talep ve beklentilerinin hayata geçirileceği öncelikli kurum TBMM’dir. Bu yolla kurumun saygınlığının korunması ve artırılması da demokratik toplumun gereğidir. Yukarıda sayılan tüm gerekçelerle TBMM çatısı altında özgül bir komisyon kurulması da gündeme alınmalıdır.”

SORUNLAR, MECLİS’TE UZLAŞI İLE ÇÖZÜLMELİDİR

Toplumun önemli bir kesimini oluşturan emeklilerin sorunlarının partiler üstü bir mesele olarak uzlaşı ile Meclis çatısı altında çözülmesi gerektiğini ifade eden Beko, “Uzun süredir emeklilerin taleplerini görmezden gelen, onları yok sayan, emeklileri açlık sınırı altında yaşamaya mahkum eden, en temel anayasal haklarını yadsıyan anlayışın terkedilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tüm partilerin katkı sağlayacağı uzlaşmacı bir yolla bahse konu sorunların çözülmesi gereklidir. Bu amaçla Anayasa’nın 98. ve içtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir meclis araştırma komisyonu kurulması yerinde olacaktır” dedi.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler
Vozol 12000 istanbul psikolog instagram takipçi satın al yangın merdiveni ucuz yangın kapısı